Tag Archives: chính sách bảo hành

Chính sách Bảo hành sản phẩm mua tại SHOPONLINEGIAGOC

Để đề phòng khách hàng thường không lưu trữ đầy đủ hoặc dễ thất lạc phiếu, thông tin bảo hành. Sau khi mua hàng quý khách nên liên hệ zalo 0905544765 chúng tôi sẽ hướng dẫn khách hàng cung cấp thông tin đăng ký bảo hành điện tử. Khách hàng đối chiếu thông tin bảo hành điền tử chính xác sẽ được bảo hành đầy đủ.