1. Điều kiện áp dụng

Đổi – Trả hàng là một trong những chính sách đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Shop Online Giá Gốc đảm bảo quyền lợi của Người mua bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả, đổi sản phẩm hoặc hoàn tiền sản phẩm trong vòng 03 ngày kể từ ngày mua. Quý khách vui lòng đọc kỹ chính sách Đổi – Trả dưới đây để đảm bảo quyền lợi của mình.

2. Điều kiện trả hàng

Người mua đồng ý rằng cô ấy/anh ấy chỉ có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong các trường hợp sau:

Người mua đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm;

  •  Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển;
  • Bộ phận bán hàng giao sai sản phẩm cho Người mua (VD: sai kích cỡ, sai màu sắc, v.vv…);
  • Sản phẩm Người mua nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà Bộ phận bán hàng cung cấp trong mục mô tả sản phẩm;
  • Bộ phận bán hàng đã tự thỏa thuận và đồng ý cho Người mua trả hàng (tuy nhiên Shop Online Giá Gốc sẽ cần Bộ phận bán hàng xác nhận lại những thoả thuận này).

Tất cả các yêu cầu trả hàng-hoàn tiền phải được thực hiện thông qua các phương thức liên lạc được công bố trên Website Shop Online Giá Gốc. 
Shop Online Giá Gốc luôn xem xét cẩn thận từng yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định nêu trên và  theo Điều khoản Dịch vụ của Shop Online Giá Gốc.

3. Trong trường hợp khách hàng thay đổi ý định mua hàng

Trừ khi được đề cập trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này, trong trường hợp trả hàng do người mua thay đổi ý định mua hàng, mọi chi phí phát sinh có liên quan (bao gồm các chi phí vận chuyển, lưu kho, phí chuyển khoản…) sẽ hoàn toàn do khách hàng chịu trách nhiệm.

4. Tình trạng của hàng trả lại

Để hạn chế các rắc rối phát sinh liên quan đến trả hàng, Người mua lưu ý cần phải gửi trả sản phẩm bao gồm toàn bộ phụ kiện đi kèm, hóa đơn, tem phiếu bảo hành… nếu có và sản phẩm phải trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận hàng. Shop Online Giá Gốc khuyến khích Người mua chụp lại ảnh sản phẩm ngay khi nhận được để làm bằng chứng đối chiếu/khiếu nại về sau nếu cần.

5. Chi phí trả hàng

Bộ phận bán hàng và người mua cần thống nhất về việc ai sẽ là người chịu phí vận chuyển đối với hàng trả lại.

6. Hoàn tiền cho Hàng trả lại

Shop Online Giá Gốc sẽ chỉ hoàn tiền cho người mua khi Bộ phận bán hàng xác nhận đã nhận được hàng trả lại. Tùy từng trường hợp, tiền hoàn trả sẽ được chuyển vào thẻ tín dụng/tài khoản ngân hàng được chỉ định của người mua.

Lưu ý: Với đơn hàng COD, Người mua có trách nhiệm phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền hoàn trả.

7. Liên lạc giữa bộ phận bán hàng và người mua

Shop Online Giá Gốc khuyến khích Người dùng liên hệ để thương lượng trước với nhau khi có bất cứ vấn đề nào phát sinh trong giao dịch. Shop Online Giá Gốc sẽ chỉ can thiệp trong trường hợp Bộ phận bán hàng và Người mua không thể đi đến thỏa thuận cuối cùng; do vậy Người mua nên chủ động liên hệ với bộ phận bán hàng khi có bất cứ vấn đề nào liên quan đến đơn hàng.

8. Tranh chấp giữa Người mua và Shop Online Giá Gốc

Trong trường hợp Người mua và Shop Online Giá Gốc không thể đồng thuận về phương án giải quyết, Người mua và Shop Online Giá Gốc có thể khiếu nại việc này lên các Cơ quan chức năng để giải quyết.
Nếu một bên khiếu nại bên kia tới các Cơ quan chức năng, bên khiếu nại cần thông báo kịp thời với Shop Online Giá Gốc về vụ việc tranh chấp này kèm theo những thông tin yêu cầu từ phía Shop Online Giá Gốc mà Shop Online Giá Gốc cho là hợp lý, theo từng vụ việc cụ thể. Trong trường hợp đó, Bộ phận bán hàng và Người mua cùng đồng ý rằng một khi Shop Online Giá Gốc đã nhận được thông báo và các thông tin liên quan đến vụ việc tranh chấp, khi tiền hàng vẫn chưa được thanh toán cho Bộ phận bán hàng theo quy định của Shop Online Giá Gốc, Shop Online Giá Gốc có quyền tạm hoãn thanh toán cho đến khi có quyết định cuối cùng về việc giải quyết tranh chấp giữa Shop Online Giá Gốc và Người mua. Trong trường hợp khoản tiền thanh toán này đã được trả cho Bộ phận bán hàng theo chính sách Shop Online Giá Gốc, cả Người mua và Shop Online Giá Gốc đồng ý rằng Shop Online Giá Gốc không còn trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa hai bên hoặc không còn bất kỳ trách nhiệm nào đối với khoản tiền hàng.

Người mua và Bộ phận bán hàng đồng ý bồi thường và giữ cho Shop Online Giá Gốc không bị thiệt hại, hoặc chống lại bất kỳ việc khiếu nại, kiện tụng, hoặc các nghĩa vụ/trách nhiệm, thiệt hại, tuyên bố, hình phạt, tiền phạt, các chi phí và phí tổn (bao gồm, nhưng không giới hạn bất kỳ chi phí giải quyết tranh chấp nào khác) có liên quan phát sinh hoặc có liên quan đến bất kỳ hành động nào của Shop Online Giá Gốc theo Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này.