Showing all 19 results

-23%
4,550,000 3,500,000
-23%
3,300,000 2,550,000
Máy dò kim loại Smart Sensor AS944
  • Chế độ hoạt động: Ground Balance / Discrimination
  • Tần số chính: 3,68 MHz
  • Tần số tín hiệu: 7.2kHz đối tượng phát hiện
  • Nguồn điện: 7.4V (pin lithium)
  • Sắt và màu: kim loại phân biệt