Showing all 4 results

-28%
Máy Đo Bức Xạ Điện Từ Smart Sensor AS1392
Máy Đo Bức Xạ Điện Từ AS1392 Tần số : 30Hz ~ 300 Hz Độ phân giải : 0.1mG / 0.0LuT Thời gian lấy mẫu : 0.5 giấy Độ chính xác : ± 5% (50μT ~ 200μT) μT
-27%
Máy đo bức xạ điện từ Smart Sensor AR1392
Máy đo bức xạ điện từ AR1392 Dải đo: 0 đến 2000mg; 0 đến 200uT Độ phân giải 0.1uT Dải tần số phát hiện 30Hz ~ 300Hz Độ chính xác ± 5% Thời gian lấy mẫu 0,5 giây