Showing 37–72 of 75 results

 • Khúc Xạ Kế
  Khúc Xạ Kế
 • Máy Đo Độ Dẫn Điện Của Nước
  Máy Đo Độ Dẫn Điện Của Nước
 • Máy Đo Độ PH
  Máy Đo Độ PH
 • Máy Đo Oxy Hòa Tan Trong Nước
  Máy Đo Oxy Hòa Tan Trong Nước
 • Máy Đo Tổng Chất Rắn Hòa Tan
  Máy Đo Tổng Chất Rắn Hòa Tan
-7%
7.999.000 7.430.000
-19%
1.799.000 1.450.000
-15%
1.699.000 1.450.000
-25%
1.800.000 1.350.000
-23%
1.760.000 1.350.000
-23%
2.150.000 1.650.000
-23%
1.299.000 999.000
-32%
-38%
-14%
5.699.000 4.889.000
-17%
-16%
2.499.000 2.100.000
-23%
5.850.000 4.500.000
-12%
1.470.000 1.300.000
-25%
2.800.000 2.100.000
-28%
4.300.000 3.100.000
-25%
4.000.000 2.999.000