Showing all 1 result

-20%
6,900,000 5,500,000
Bút đo độ rung SmartSensor AR63C
Bút Đo Độ Rung
Độ chính xác: ±10%H±2digits
Gia tốc: 0.1~199.9m/s2
Vận tốc:  0.1~199.9m/s
Độ dịch chuyển:  0.001~1.999mm