Showing 1–36 of 75 results

 • Khúc Xạ Kế
  Khúc Xạ Kế
 • Máy Đo Độ Dẫn Điện Của Nước
  Máy Đo Độ Dẫn Điện Của Nước
 • Máy Đo Độ PH
  Máy Đo Độ PH
 • Máy Đo Oxy Hòa Tan Trong Nước
  Máy Đo Oxy Hòa Tan Trong Nước
 • Máy Đo Tổng Chất Rắn Hòa Tan
  Máy Đo Tổng Chất Rắn Hòa Tan
-13%
1,550,000 1,349,000
-11%
1,450,000 1,290,000
-28%
-6%
-24%
-20%
499,000 399,000
-8%
185,000 170,000
-20%
2,499,000 1,999,000
-17%