Showing all 26 results

-12%
Máy dò tìm vàng cốm Gold Bug Pro Fisher
  • Trọng lượng: 2 lbs (2 pound ~ 900g), 8oz (8 ounce~240g) pin cài đặt
  • Searchcoil: 5” (12.7cm), không thấm nước
  • Batteries: Sử dụng một pin Akaline 9v có thể lên đến hơn15h
  • Nguyên tắc hoạt động: Theo nguyên lý cân bằng cảm ứng từ tần số thấp VLF
  • Tần số hoạt động: 19 Khz, kiểm soát được tinh thể
  • Quá tải phản ứng: 10,000 micro-cgs (với cuộn dây chuẩn)